top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Koffiemoment Consortiumvergadering – Digitaal 7 april 2020


In plaats van een reguliere consortiumvergadering hadden we op 7 april, als gevolg van de corona-crisis, een schriftelijke update van alle voortgang in GO! Noord Nederland. Dit werd gevolgd door een digitaal koffiemoment waarin ook de volgende punten aan de orde kwamen:

- voor de komende maanden staan stap 4-5 met handelingsperspectieven in de dorpen van de gemeente Westerkwartier op het programma (zie zandloper hieronder), en stap 1-2 in de dorpen van Friesland en Drenthe;

- Inzet van studenten van de Hanze Hogeschool, Hogeschool Windesheim en NHL Stenden Hogeschool bij het maken van Friese dorpsprofielen (stap 2) en afstemming om studenten in het komend studiejaar in te zetten in verschillende andere onderdelen van GO! Noord Nederland;

- Terugkoppeling van twee presentaties op conferenties in het buitenland over GO! Noord Nederland: op de International Conference on Population Geography (Loughborough University, 9-10 dec. 2019) en op het symposium Kennis Centrum Noorder Ruimte (Hanzehogeschool, 21 jan. 2020) en over een artikel over GO! Noord Nederland dat in de maak is.

- Doorontwikkeling visualisatie, dataroos en datamaatregelenset – zie o.a. informatie over SMAP+ bijeenkomst en Expertmeeting.

- Opzet van een eerste concept outline voor Handboek/Toolkit van de GO! methode.
Comments


bottom of page