top of page

Provincie Drenthe

Gemeente Emmen

Emmen

In de gemeente Emmen liep een pilot met de GO! methode vanaf januari 2019 tot januari 2021. In januari 2019 is in het gebied de Velden een start gemaakt met de GO! Methode gekoppeld aan een traject dat gericht is op versterken van gezonde leefstijl (‘Aan de slag met preventie’). Het gebied de Velden is een van de 6 gebieden in de gemeente Emmen. Met professionals  en inwoners is in 4 dorpen de verkenning gedaan op de thema’s die er spelen rondom gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. En is samen met betrokkenen gewerkt aan acties op de gekozen thema’s. Door omstandigheden is de aandacht voor gezonde leefomgeving nog onderbelicht gebleven.

 

De bedoeling was om in 2020 in een nieuw gebied in Emmen opnieuw met gezonde leefstijl en gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Hiervoor waren voorbereidingen gestart. Vanwege wijzigingen in het gemeentelijk beleid kon dit niet worden uitgevoerd.

Fotografie: Richard Broekhuijzen, Fullcolourfestval.nl & Renee Mensen 

bottom of page