top of page

Provincie Groningen

Gemeente Westerkwartier

Aduard

GO!Aduard thema’s

In Aduard is met de GO!-methode in kaart gebracht welke integrale sets aan maatregelen kansrijk zijn om de leefomgeving gezonder te maken. De maatregelensets zijn geselecteerd op basis van een combinatie van wetenschappelijke inzichten (over synergie en effectiviteit), beschikbare statistische data (over de bewoners en de leefomgeving) en draagvlak van stakeholders (inwoners) uit het dorp.

Geschikte maatregelen voor Aduard zijn gericht op drie thema’s:

  • STIMULEREN DAGELIJKSE BEWEGING  door verbeteren verkeerssituatie nieuwe brug, vergroten verkeersbewustzijn automobilisten, ommetjes

  • STIMULEREN LEEFBAARHEID / ONTMOETING door ontmoetings- en buitensportplaats inrichten, verbeteren leefbaarheid gebied rondom De Meeden

  • STIMULEREN LEEFBAARHEID / ZORG door woningbouw voor ouderen en jongeren, vernieuwende en flexibele vormen van huisvesting

GO!Aduard gekozen project

De inwoners van het dorp (Aduard 825, werkgroep onder de vlag van dorpsbelangen Aduard) waren zelf al bezig met de ontwikkeling van een bewegingspark. Het onderdeel ‘beweegroute rondom het dorpshuis’ is daarin naar voren gehaald. Dit sloot perfect aan bij de uitkomst van GO!Aduard. Het dorp hoopt voor de zomer ’21 de beweegroute klaar te hebben, zodat jong en oud hiervan gebruik kunnen maken, lekker kunnen bewegen en elkaar ontmoeten. Vanuit GO! wordt wordt samen met Sociaal Werk De Schans een beweeg- en doelgroepprogramma opgesteld. Ook wordt het project de komende jaren gemonitord op gezondheidseffect.

Noordhorn

GO!Noordhorn thema's

Geschikte maatregelen voor Noordhorn zijn gericht op twee thema’s:

  • STIMULEREN DAGELIJKSE BEWEGING door aanvullende voorzieningen (ravotruimte, ommetjes)

  • STIMULEREN FIETSVERKEER door andere blik op verkeersveiligheid (verkeersbewustzijn automobilisten)

GO!Noordhorn gekozen project

De betrokken inwoners van het dorp kozen voor een ravotruimte / natuurlijk spelen voor de jeugd van ongeveer 8-14 jaar. Het voorstel is voorgelegd aan het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen, die zich er momenteel op beraden.

Grootegast

GO!Grootegast thema's

Geschikte maatregelen voor Grootegast zijn gericht op drie thema’s:

  • STIMULEREN BEWEGING + ONTMOETING door aanvullende voorzieningen (ontmoetings- en beweegstartpunt bij het park, (kortere) ommetjes)

  • STIMULEREN MEEDOEN door beter overzicht/samenhang activiteiten en activiteiten (oudere) jongeren

  • STIMULEREN LEEFBAARHEID EN ZORG door een andere blik op woningbeleid (vergroten woningaanbod voor ouderen)

GO!Grootegast gekozen project

Momenteel wordt gekeken welke maatregelen de betrokken inwoners het meest wenselijk vinden en haalbaar zijn.

bottom of page