top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Ambtenarenbijeenkomst Westerkwartier – Digitaal 7 april 2020

Met een grote groep ambtenaren van de gemeente Westerkwartier, uit zowel het fysieke als het sociale domein, zijn de resultaten uit de drie dorpen besproken. Centraal stond de vraag of zij de kansen en verbeterpunten herkennen die gedurende de verschillende stappen van het GO! proces naar voren zijn gebracht en hoe de ambtenaren denken over de voorgestelde maatregelensets. Vooral de combinatie van kansen in ontmoeting, groen, verkeer, voorzieningen zijn besproken, omdat deze in onderlinge samenhang de gezonde leefomgeving kunnen versterken.

bottom of page