top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Jeugd Grootegast ziet kansen op het gebied van ontmoeten en veiligheid

Op vrijdagochtend 22 november 2019 heeft de gemeente Westerkwartier samen met middelbare school De Woldborg een bijeenkomst georganiseerd met jeugd in Grootegast. Met deze jongeren is gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Deze bijeenkomst was onderdeel van het pilotproject GO! Noord Nederland.


‘Wij vinden het heel erg belangrijk om jongeren te betrekken bij vraagstukken die van belang zijn voor hun toekomst’, laat wethouder jeugd en gezondheid, Elly Pastoor, weten. ‘Net als in Aduard laat deze bijeenkomst met jongeren in Grootegast ook weer zien dat jongeren heel goed weten wat ze willen.‘


Een week voor de bijeenkomst hebben 30 leerlingen van De Woldborg (VMBO/Havo) in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en woonachtig in Grootegast een vragenlijst ingevuld. Met 9 leerlingen hebben we de resultaten van de enquête besproken en aanvullend nog de volgende vragen gesteld:

  • Welke fijne plek in het dorp is voor jou het belangrijkst en waarom?

  • Welke onveilige of verbeterplek in het dorp moet volgens jou als eerst aangepakt worden en waarom?

  • Stel je mag € 10.000 besteden aan verbetering van Grootegast, waar zou je dit dan aan uitgeven?

Uit de enquête en de bijeenkomst bleek dat de jongeren veel plekken in Grootegast fijn vinden, zoals het sportterrein met zwembad, sporthal en sportvelden, het park, de Hoofdstraat en het Marktplein. Ze vinden dat er nog wel wat gedaan kan worden aan een betere veiligheid (verschillende onveilige kruispunten, openbare verlichting, ervaren veiligheid in het park), geschiktere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten (bijvoorbeeld een gezellige chillplek waar dingen worden georganiseerd) en ook zouden ze graag meer winkels in het dorp willen hebben.

Pilotproject GO! Noord Nederland

GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen Hogescholen (Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL Stenden), GGD-en (Groningen, Friesland, Drenthe), Veiligheidsregio Groningen, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en gemeenten (Westerkwartier, Súdwest Fryslân, Ooststellingwerf, Smallingerland, Emmen).


Naast Grootegast doen vanuit de gemeente Westerkwartier ook Aduard en Noordhorn mee aan de pilot. In deze dorpen hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd. In Aduard en Grootegast werd tijdens de bewonersbijeenkomst de inbreng van de jeugd gemist. Daarom is er in beide dorpen een bijeenkomst met de jeugd georganiseerd. Samen met de bewoners proberen we te komen tot een aantal gezondheidsthema’s in de leefomgeving waarop aanzienlijk gezondheidswinst valt te behalen en die ook een zo breed mogelijk draagvlak hebben bij de bewoners. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Deze resultaten worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken. De maatregelen zullen breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden deze nog twee jaar lang gemonitord op het directe en indirecte gezondheidseffect.Comments


bottom of page