top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Jeugd Aduard ziet kansen op het gebied van sporten, ontmoeten en veiligheid

Op dinsdagavond 28 oktober 2019 heeft de gemeente Westerkwartier samen met het jongerenwerk een bijeenkomst georganiseerd met jeugd in Aduard. Met deze jongeren is aan de hand van een vragenlijst gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Deze bijeenkomst was onderdeel van het pilotproject GO! Noord Nederland.


‘Wij vinden het heel erg belangrijk om jongeren te betrekken bij vraagstukken die van belang zijn voor hun toekomst’, laat wethouder jeugd en gezondheid, Elly Pastoor, weten. ‘Deze bijeenkomst met jongeren in Aduard laat zien dat jongeren heel goed weten wat ze willen.‘


De resultaten van de enquête worden nog geanalyseerd. Wel werd tijdens het gesprek met acht jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar duidelijk dat voor hen veiligheid, sporten en ontmoeten belangrijke thema’s zijn. Op een aantal plaatsen in het dorp is het ’s avonds heel donker. Daar zou meer verlichting moeten zijn. Verder mist de jeugd ontmoetingsplekken waar je samen, georganiseerd of niet, leuke dingen kunt doen. Het huidige jeugdhonk ziet er vervallen uit, er ligt glas omheen en het is niet zo vaak open. Ook wil de jeugd meer mogelijkheden om op een openbare plek te sporten, bijv. in een pannakooi of fitnesstoestellen voor jong en oud. Het initiatief vanuit het dorp voor een sportheaterarena werd door de jeugd omarmd.


Pilotproject GO! Noord Nederland

GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen Hogescholen (Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL Stenden), GGD-en (Groningen, Friesland, Drenthe), Veiligheidsregio Groningen, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en gemeenten (Westerkwartier, Súdwest Fryslân, Ooststellingwerf, Smallingerland, Emmen).


Naast Aduard doen vanuit de gemeente Westerkwartier ook Grootegast en Noordhorn mee aan de pilot. In deze dorpen hebben we een bewonersbijeenkomst georganiseerd. In Aduard en Grootegast werd tijdens de bewonersbijeenkomst de inbreng van de jeugd gemist. Daarom is er in Aduard nog een bijeenkomst met de jeugd georganiseerd. In Grootegast zal de jeugd via de middelbare school De Woldborg bevraagd worden. Samen met de bewoners proberen we te komen tot een aantal gezondheidsthema’s in de leefomgeving waarop aanzienlijk gezondheidswinst valt te behalen en die ook een zo breed mogelijk draagvlak hebben bij de bewoners. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Deze resultaten worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken met de bewoners. De maatregelen zullen breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden deze nog twee jaar gemonitord op het directe en indirecte gezondheidseffect.Comentários


bottom of page