top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Grootegast organiseert bewonersbijeenkomst 27 mei 2019

Op maandagavond 27 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject GO! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Grootegast. Na de opening door wethouder Elly Pastoor is tijdens de avond gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden.

Bij de bijeenkomst in Grootegast waren een aantal bewoners aanwezig die vanuit diverse posities betrokken zijn bij het dorp, waaronder een oudere tevens actief binnen dorpsbelangen en als vrijwilliger, de dominee, een leerkracht, inwoners met een gezin en een betrokkene vanuit Het Hooge Heem. De bewoners gaven aan dat Grootegast een fijn dorp is om te wonen. Als positief werd onder andere genoemd het zwembad, het park, de bereikbaarheid van voorzieningen, de wandelmogelijkheden, de (dorps)activiteiten die worden georganiseerd en de ondernemerszin van de inwoners. Als aandachtspunten werd aangegeven overlast van hangjeugd, inwoners die zich eenzaam voelen en overgewicht. Volgens de bewoners zou daarom vooral ingezet moeten worden op de mogelijkheden voor sporten en fysiek bewegen en ontmoetingsplekken voor zowel tieners als begin twintigers. Ook werd benoemd dat er weinig informele plekken zijn, zoals een terrasje waar volwassenen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en moet er meer aandacht worden besteed aan eenzaamheid.


Pilotproject GO! Noord Nederland

GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Hanzehogeschool, de GGD, de Veiligheidsregio en de gemeente Westerkwartier. Naast Grootegast doen ook Aduard, Noordhorn en De Wilp mee aan de pilot. In deze dorpen organiseren we een bewonersbijeenkomst. Samen met de bewoners proberen we daarin te komen tot een aantal gezondheidsthema’s in de leefomgeving waarop aanzienlijk gezondheidswinst valt te behalen en die ook een zo breed mogelijk draagvlak hebben bij de bewoners. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Deze resultaten worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken met de bewoners. De maatregelen zullen breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden deze nog twee jaar gemonitord op het directe en indirecte gezondheidseffect.
Comments


bottom of page