top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Expertmeeting maatregelendatabase – RIVM 15 maart 2020

De maatregelendatabase gezonde leefomgeving geeft een overzicht van ingrepen in de fysieke openbare ruimte die de gezondheid van de leefomgeving verbeteren. Deze maatregelen zijn geprioriteerd op basis van bewezen effectiviteit (het werkt) en onderlinge synergie (combinaties van maatregelen die elkaar versterken). In GO! wordt met behulp van deze maatregelendatabase gekozen welke ingrepen in de fysieke leefomgeving het beste passen bij de kansen en verbeterpunten van een dorp – zoals naar voren is gekomen in de dorpsgesprekken. In de gemeente Westerkwartier is de eerste ronde van dorpsgesprekken geweest, en die hebben geresulteerd in plus-min kaarten van plekken en in een overzicht van belangrijkste thema’s. Op 15 maart heeft een groep experts (van RIVM, GGD Groningen en Gemeente Westerkwartier) op het gebied van gezonde leefomgeving zich gebogen over de maatregelen die kunnen passen bij de thema’s die naar voren komen in de dorpen in de gemeente Westerkwartier.

Naast voorgestelde maatregelen voor de dorpen was een belangrijke conclusie dat de huidige maatregelendatabase nog teveel is gericht op een stedelijke leefomgeving. Er is nader onderzoek nodig naar maatregelen die beter passen bij de specifieke vraagstukken in een plattelandsomgeving (zoals sterkere sociale samenhang, meer open landschap maar ook voorzieningen op grotere afstand, etc.). Om dit verder uit te werken is een bijeenkomst met verschillende ambtenaren van de gemeente Westerkwartier uit het fysiek en sociaal domein georganiseerd. Voor de zomer zal nog een gerichtere uitvraag worden uitgezet bij een grotere groep experts op het gebied van gezonde dorpsomgeving en zullen de overzichten worden voorgelegd in een tweede bewonersbijeenkomst in alle drie dorpen (digitaal dit keer, in verband met de coronacrisis).

Comments


bottom of page