top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Aduard - Veiligheid, bewegen & ontmoeten 8 april 2019

GO! Noord Nederland gezonde leefomgeving:

Op maandagavond 8 april jl. heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject GO! Noord Nederland in Aduard een bewonersbijeenkomst georganiseerd over gezonde leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden. Het gaat om gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals ‘stimuleren van bewegen/sporten’, ‘stimuleren van ontmoeten/actieve betrokkenheid’, ‘stimuleren van veilige en schone omgeving’, ‘voldoende en prettig openbaar groen’, ‘minimale belasting door luchtvervuiling en geluidsoverlast’.


Bij de bijeenkomst in Aduard waren een aantal bewoners aanwezig die vanuit diverse perspectieven betrokken zijn bij het dorp, waaronder een tiener, een lid van de dorpsbelangenvereniging, een moeder met kinderen en een huisarts. De bewoners gaven aan dat Aduard een actief dorp is, waar veel gebeurt, ook op het gebied van gezondheid. Als positief werd onder andere genoemd het sportpark (bewegen, ontmoeten), winkels en voorzieningen (ontmoeten), wandelroutes (bewegen, rust), Kloostermuseum (voorzieningen), busverbinding door het dorp (meedoen). Er blijven altijd verbeterpunten. Volgens de bewoners zou vooral ingezet moeten worden op veiligheid (onveilige plekken door gebrek aan verlichting, verkeersveiligheid richting de nieuwe brug), bewegen, en ontmoetingsplekken voor tieners.


Pilotproject GO! Noord Nederland

GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen het RIVM, de Hanzehogeschool, de GGD, de Veiligheidsregio en de gemeente Westerkwartier. Het onderzoeksproject richt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en volksgezondheid. De resultaten zijn te gebruiken in het sociaal domein (lokaal gezondheidsbeleid), maar ook bij de fysieke leefomgeving (invoering van de Omgevingswet, inrichting openbare ruimte). Het project wordt gefinancierd met subsidie van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.


Uitvoering in het Westerkwartier

Naast Aduard doen Noordhorn, Grootegast en De Wilp mee. In deze dorpen organiseren we een bewonersbijeenkomst. Met de bewoners proberen we te komen tot een aantal gezondheidsthema’s waarop gezondheidswinst valt te behalen. Daarbij houden we ook rekening met bestaande gezondheidsinitiatieven in het dorp. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Dit wordt in een vervolgbewonersbijeenkomst besproken met de bewoners. De uitkomst van maatregelen zal breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden deze nog twee jaar gemonitord op gezondheidseffect. Afhankelijk van het verloop van het project in de vier pilotdorpen, denkt de gemeente na over het op termijn uitbreiden van het project naar meerdere dorpen.
Comments


bottom of page