top of page
  • Foto van schrijverGO! Noord Nederland

Bewonersbijeenkomst Noordhorn 20 mei 2019

GO! Noord Nederland gezonde leefomgeving:


Op maandagavond 20 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject GO! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Noordhorn. Na de opening door wethouder Elly Pastoor is tijdens de avond gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Doel van de bijeenkomst was van de bewoners te horen op welke vlakken de gezondheid, gezien vanuit de fysieke leefomgeving, verbeterd kan worden. Het gaat om gezondheid in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld door het ‘stimuleren van bewegen/sporten’, of het ‘faciliteren van sociale cohesie door ontmoeten/actieve betrokkenheid’, het ‘zorgen voor een veilige en schone omgeving’, het aanleggen ‘voldoende en prettig openbaar groen’, en een ‘minimale belasting door luchtvervuiling en geluidsoverlast’.


Bij de bijeenkomst in Noordhorn waren een aantal bewoners aanwezig die vanuit diverse posities betrokken zijn bij het dorp, waaronder een tiener, een oudere, de postbezorger, een ouderraadslid van SWS De Vlieger, de beheerder van het dorpshuis, de mede-eigenaar van de sportschool, de eigenaar van een kinderdagverblijf. De bewoners gaven aan dat Noordhorn een actief dorp is, waar veel saamhorigheid is en waar veel gebeurt, ook op het gebied van gezondheid. Als positief werd onder andere genoemd de hertenkamp, de buurtsuper, de speeltuin, de historische kerktoren, de mooie dorpsstraat, het uitzicht op de molen, het dorpshuis, de bereikbaarheid van voorzieningen, de wandelmogelijkheden en de ontmoetingsplekken. Er blijven altijd verbeterpunten. Volgens de bewoners zou daarom vooral ingezet moeten worden op verkeersveiligheid, de mogelijkheden voor fysiek bewegen, ontmoetingsplekken voor tieners en groene speelplekken voor kleine kinderen.


Pilotproject GO! Noord Nederland

GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Hanzehogeschool, de GGD, de Veiligheidsregio en de gemeente Westerkwartier. Het onderzoeksproject richt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en volksgezondheid. De resultaten van deze systematische werkwijze zijn te gebruiken in het sociaal domein (lokaal gezondheidsbeleid), maar ook bij de fysieke leefomgeving (invoering van de Omgevingswet, inrichting openbare ruimte). Het project wordt gefinancierd met subsidie van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.


Uitvoering in het Westerkwartier

Naast Noordhorn doen ook Aduard, Grootegast en De Wilp mee aan de pilot. In deze dorpen organiseren we een bewonersbijeenkomst. Samen met de bewoners proberen we daarin te komen tot een aantal prioritaire gezondheidsthema’s in de leefomgeving waarop aanzienlijk gezondheidswinst valt te behalen en die ook een zo breed mogelijk draagvlak hebben bij de bewoners. Daarbij houden we ook rekening met bestaande gezondheidsinitiatieven in het dorp. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Deze resultaten worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken met de bewoners. De maatregelen zullen breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden deze nog twee jaar gemonitord op het directe en indirecte gezondheidseffect. Afhankelijk van het verloop van het project in de vier pilotdorpen, denkt de gemeente na over het op termijn uitbreiden van het project naar meerdere dorpen.
Comments


bottom of page