top of page

Elly Pastoor over project GO!Noord-Nederland

Gezondheid is zo belangrijk voor mensen. Ik heb het dan over gezondheid in de breedste zin van het woord. Als gemeente spreken we over ‘positieve gezondheid’. Dat gaat over dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.

Als gemeente proberen we op verschillende manieren bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Eén daarvan is gezondheid te benaderen vanuit de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen we de leefomgeving zo inrichten dat dit mensen ook daadwerkelijk aanzet tot gezonder leven?

 

Met het samenwerkingsproject GO!Noord-Nederland hopen we samen met inwoners, informatie over onze inwoners en omgeving (data) en wetenschappelijk onderzoek te komen tot een integrale visie op gezondheid. We willen gezondheidsmaatregelen nemen, die ook daadwerkelijk gezondheidswinst opleveren voor onze inwoners.

Deze manier van werken spreekt ons zeer aan. Wij zijn blij dat wij als gemeente meedoen.   

Wethouder Elly Pastoor 2 Westerkwartier.
Elly Pastoor
bottom of page